Tin Tức

26/11/2021
ISO 14024

ISO 14024

ISO 14024: 2018 đề cập đến các chương trình dán nhãn sinh thái Loại I, mang tính tự nguyện và có thể được vận hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.
14/09/2021

TIÊU CHUẨN THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM VỚI ISO 9001

Nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của ISO là công cụ hỗ trợ đắc lực thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam thực hiện bước đi táo bạo trong việc thực hiện ISO 9001, một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới, trong các cơ quan và tổ chức quản lý nhà nước của mình.
27/08/2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ISO/PAS 45005:2020

ISO / PAS 45005: 2020 Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp — Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19, đã được đưa ra để đáp ứng nhu cầu thông tin khẩn cấp và tức thời.
27/08/2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ISO 22301:2019

Tiêu chuẩn ISO 22301 về hệ thống quản lý bao gồm: quản lý rủi ro kinh doanh, giúp bạn xác định các mối nguy liên quan đến tổ chức của bạn và những chức năng kinh doanh chính mà chúng có thể bị ảnh hưởng.
27/08/2021

Hội thảo trực tuyến ISO 56000:2020

Hội thảo trực tuyến ISO 56000:2020 Việc triển khai hệ thống và chương trình dựa trên Tiêu chuẩn ISO 56000 sẽ mang lại cho tổ chức của bạn lợi thế là người dẫn đầu, bảo vệ tương lai của tổ chức bạn đồng thời tăng lợi ích tích cực từ các khoản đầu tư đổi mới và cho phép tổ chức của bạn vận hành thành công quản lý đổi mới như một năng lực cốt lõi. Hãy đăng ký https://bit.ly/3BjTpq2 để tham dự Hội thảo trực tuyến ISO 56000:2020 nhằm […]
27/08/2021

ISO/PAS 45005:2020

Giữa đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đang chuyển đổi sang phương thức bình thường mới. Những thách thức đặt ra về cách khởi động và khởi động lại hoạt động của chúng trong tình huống đại dịch. Điều này dẫn đến việc Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phát triển một thông số kỹ thuật mới trong loạt sản phẩm 45000 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong thời kỳ đại dịch.
27/08/2021

ISO 22301:2019

Hoạt động của một doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi bối cảnh thế giới đầy biến động với những sự cố khách quan và chủ quan ngay trong nội bộ của doanh nghiệp như: thảm họa tự nhiên, lũ lụt, trộm cắp, sự cố IT, dịch bệnh, sự tấn công của khủng bố và có thể là thời tiết khắc nghiệt…
27/08/2021

Tiêu chuẩn ISO 56000

Tiêu chuẩn ISO 56000 về Hệ thống Quản lý Đổi mới (IMS) là một bộ quy trình hoạt động tiêu chuẩn toàn diện, được thiết kế để cung cấp một khuôn khổ chung cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, lĩnh vực, quy mô, cho dù được thành lập tạm thời hay bắt đầu hướng tới việc thực hiện thành công, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý đổi mới.
Tiêu chuẩn cũng cung cấp hướng dẫn cho tất cả các loại hình đổi mới như: sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh và các phương pháp từ yêu cầu cao cho đến mức căn bản, cũng như tất cả các loại phương pháp tiếp cận, chẳng hạn như đối với nội bộ và mở rộng cho các hoạt động đổi mới dựa trên người dùng, thị trường, công nghệ và thiết kế.
07/06/2021

CÁC TIÊU CHUẨN ISO HỖ TRỢ ỨNG PHÓ COVID-19

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát phát triển và hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến các thiết bị, hệ thống nhằm hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễm ra trên thế giới và mang lại hậu quả và thảm hại đối với toàn nhân loại.
- ISO 374-5: 2016, Găng tay bảo hộ chống lại các hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật - Phần 5: Thuật ngữ và yêu cầu tính năng đối với rủi ro do vi sinh vật gây ra
- ISO 5356-1: 2015, Thiết bị gây mê và hô hấp - Đầu nối hình nón - Phần 1: Hình nón và ổ cắm
06/06/2021

ISO 18606:2013

Bao bì và môi trường - Tái chế hữu cơ ISO 18606: 2013 quy định các thủ tục và yêu cầu đối với bao bì phù hợp để tái chế hữu cơ. Bao bì được coi là có thể phục hồi bằng cách tái chế hữu cơ chỉ khi tất cả các thành phần riêng lẻ đáp ứng các yêu cầu.

LIÊN HỆ BIÊN TẬP

info@efcvietnam.com

TIÊU CHUẨN, TÀI LIỆU, THÔNG TIN ?

Để cập nhật thông tin mới về tiêu chuẩn, tài liệu, tin tức chuyên nghành, hãy liên hệ EFC hoặc đăng ký nhận thông tin tự động !

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ EFC

Thông tin Đăng ký để cập nhật thông tin từ EFC !

SUBSCRIBE

Đăng ký thông tin từ EFC

 

    Email *

    Khi nhấn đăng ký, đồng nghĩa tôi đồng ý gửi thông tin theo chính sách bảo mật của EFC