Tuyển Dụng

25/09/2021

Tuyển Nhân viên kinh doanh

EFC không ngừng phát triển và mở rộng quy mô hoạt động trên toàn quốc và có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại TP.HCM và Hà Nội. Hãy liên hệ EFC để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tuyển dụng !
28/08/2021

Tuyển Chuyên gia đánh giá

EFC không ngừng phát triển và mở rộng quy mô hoạt động trên toàn quốc và có nhu cầu tuyển dụng Chuyên gia đánh giá. Hãy liên hệ EFC để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tuyển dụng !

LIÊN HỆ BIÊN TẬP

info@efcvietnam.com

TIÊU CHUẨN, TÀI LIỆU, THÔNG TIN ?

Để cập nhật thông tin mới về tiêu chuẩn, tài liệu, tin tức chuyên nghành, hãy liên hệ EFC hoặc đăng ký nhận thông tin tự động !

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ EFC

Thông tin Đăng ký để cập nhật thông tin từ EFC !

SUBSCRIBE

Đăng ký thông tin từ EFC

 

    Email *

    Khi nhấn đăng ký, đồng nghĩa tôi đồng ý gửi thông tin theo chính sách bảo mật của EFC