Tại sao chọn EFC

 
 

(2)Giới thiệu IAF

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là một hiệp hội trên toàn thế giới gồm các tổ chức công nhận và các tổ chức khác quan tâm đến đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, quy trình, dịch vụ, nhân sự, xác nhận và xác minh và các chương trình đánh giá sự phù hợp tương tự khác.

Tìm thông tin
EFC International Certification
trên IAF
Quét mã QR code
để tìm thông tin
EFC đăng ký
Công nhận & thừa nhận

(1)Giới thiệu STAMEQ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (STAMEQ) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Tại Việt Nam STAMEQ sẽ cấp phép cho Tổ chức chứng nhận hoạt động hợp pháp.

Tìm thông tin
Chứng nhận & Giám định EFC
trên STAMEQ
Quét mã QR code
để tìm thông tin
EFC được cấp phép
hoạt động chứng nhận tại Việt Nam