CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát phát triển và hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến các thiết bị, hệ thống nhằm hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễm ra trên thế giới và mang lại hậu quả và thảm hại đối với toàn nhân loại.Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng ngay lập tức trong việc đối phó và phục hồi sau đại dịch: những tiêu chuẩn này hiện đang được kết hợp với một loạt các tiêu chuẩn mới được phát triển như một phản ứng trực tiếp đối với những thách thức của COVID-19.


TIN TỨC

THÔNG TIN

MỚIXEM TẤT CẢ

ISO/PAS 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020

Giữa đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đang chuyển đổi sang phương thức bình thường mới. Những thách thức đặt ra về cách khởi động và khởi động lại hoạt động của chúng trong tình huống đại dịch. Điều này dẫn đến việc Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phát triển một thông số kỹ thuật mới trong loạt sản phẩm 45000 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong thời kỳ đại dịch.
Read More
1 2 3

Chứng nhận ISO