ISO 14024 là gì ? Chứng nhận ISO 14024

26/11/2021
ISO 14024

ISO 14024

ISO 14024: 2018 đề cập đến các chương trình dán nhãn sinh thái Loại I, mang tính tự nguyện và có thể được vận hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.

LIÊN HỆ BIÊN TẬP

info@efcvietnam.com

TIÊU CHUẨN, TÀI LIỆU, THÔNG TIN ?

Để cập nhật thông tin mới về tiêu chuẩn, tài liệu, tin tức chuyên nghành, hãy liên hệ EFC hoặc đăng ký nhận thông tin tự động !

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ EFC

Thông tin Đăng ký để cập nhật thông tin từ EFC !

SUBSCRIBE

Đăng ký thông tin từ EFC

 

    Email *

    Khi nhấn đăng ký, đồng nghĩa tôi đồng ý gửi thông tin theo chính sách bảo mật của EFC