ISO 22301:20189

27/08/2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ISO 22301:2019

Tiêu chuẩn ISO 22301 về hệ thống quản lý bao gồm: quản lý rủi ro kinh doanh, giúp bạn xác định các mối nguy liên quan đến tổ chức của bạn và những chức năng kinh doanh chính mà chúng có thể bị ảnh hưởng.

LIÊN HỆ BIÊN TẬP

info@efcvietnam.com

TIÊU CHUẨN, TÀI LIỆU, THÔNG TIN ?

Để cập nhật thông tin mới về tiêu chuẩn, tài liệu, tin tức chuyên nghành, hãy liên hệ EFC hoặc đăng ký nhận thông tin tự động !

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ EFC

Thông tin Đăng ký để cập nhật thông tin từ EFC !

SUBSCRIBE

Đăng ký thông tin từ EFC

 

    Email *

    Khi nhấn đăng ký, đồng nghĩa tôi đồng ý gửi thông tin theo chính sách bảo mật của EFC