ISO/PAS 45005:2020

27/08/2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ISO/PAS 45005:2020

ISO / PAS 45005: 2020 Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp — Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19, đã được đưa ra để đáp ứng nhu cầu thông tin khẩn cấp và tức thời.

LIÊN HỆ BIÊN TẬP

info@efcvietnam.com

TIÊU CHUẨN, TÀI LIỆU, THÔNG TIN ?

Để cập nhật thông tin mới về tiêu chuẩn, tài liệu, tin tức chuyên nghành, hãy liên hệ EFC hoặc đăng ký nhận thông tin tự động !

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỪ EFC

Thông tin Đăng ký để cập nhật thông tin từ EFC !

SUBSCRIBE

Đăng ký thông tin từ EFC

 

    Email *

    Khi nhấn đăng ký, đồng nghĩa tôi đồng ý gửi thông tin theo chính sách bảo mật của EFC