EFC

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC GÌ:

ĐÀO TẠO, GIÁM ĐỊNH & CHỨNG NHẬN
Hoạt động của chúng tôi hỗ trợ giảm thiểu các rủi ro và cải tiến hiệu quả hoạt động của khách hàng về Chất lượng, Sức khoẻ & An toàn nghề nghiệp, Bảo vệ môi trường và thúc đẩy Trách nhiệm xã hội
 

CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Ngày nay, trên thế giới có trên 1.500 tổ chức chứng nhận được thừa nhận toàn toàn cầu và có hơn 10.000.000 chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động chứng nhận tại việt nam đánh dấu sự bắt đầu từ những năm 1995.

Các chuyên gia của EFC hoạt động trong lĩnh vực này từ những năm 2000. Năm 2005 công ty EFC được thành lập ban đầu tại Việt Nam với hoạt động đào tạo và tư vấn các tiêu chuẩn quốc tế, sau đó EFC chuyển đổi đăng ký hoạt động chứng nhận và giám định theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc áp dụng và được chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao được năng lực quản lý nhằm ra tăng lợi thế cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu các rào cản kỹ thuật của các nước nhập giúp hàng hoá có thể lưu thông trên toàn thế giới, giấy chứng nhận được cấp bởi EFC được công nhận và được thừa nhận từ IAF vì vậy sẽ có giá trị toàn cầu.

Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và tận tình. EFC sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất với phương châm: Add value. add trust.


THÔNG TIN THÊM VỀ EFC