CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát phát triển và hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến các thiết bị, hệ thống nhằm hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễm ra trên thế giới và mang lại hậu quả và thảm hại đối với toàn nhân loại.Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng ngay lập tức trong việc đối phó và phục hồi sau đại dịch: những tiêu chuẩn này hiện đang được kết hợp với một loạt các tiêu chuẩn mới được phát triển như một phản ứng trực tiếp đối với những thách thức của COVID-19.


TIN TỨC

THÔNG TIN

MỚIXEM TẤT CẢ

Từ chứng nhận được công nhận đến thừa nhận toàn cầu

Từ chứng nhận được công nhận đến thừa nhận toàn cầu

Chứng nhận một lần được chấp nhận mọi nơi Công nhận là sự đánh giá độc lập của các cơ quan đánh giá sự phù hợp đối với các tiêu...
Read More

ISO 23952:2020

1 2 3

Chứng nhận ISO