CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC

Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO (International Organization for Standardization) đã phát phát triển và hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến các thiết bị, hệ thống nhằm hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễm ra trên thế giới và mang lại hậu quả và thảm hại đối với toàn nhân loại.Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng ngay lập tức trong việc đối phó và phục hồi sau đại dịch: những tiêu chuẩn này hiện đang được kết hợp với một loạt các tiêu chuẩn mới được phát triển như một phản ứng trực tiếp đối với những thách thức của COVID-19.


TIN TỨC

THÔNG TIN

MỚIXEM TẤT CẢ

ISO 14024

ISO 14024

ISO 14024: 2018 đề cập đến các chương trình dán nhãn sinh thái Loại I, mang tính tự nguyện và có thể được vận hành bởi các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân ở cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.
Read More
1 2 3

Chứng nhận ISO